Menüler
Görev Alanı
DSİ 19. Bölge Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluk alanı yalnız Sivas ilini kapsar. Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle görevli olan DSİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı taşra ünitelerinden biri olan DSİ 19. Bölge Müdürlüğü sınırları, coğrafi yerleşimde İç Anadolu Bölgesi içinde yer almaktadır.
Tarihçe
Bölge Müdürlüğümüz önce Samsun, sonra Kayseri ve daha sonra da Ankara Bölge Müdürlüklerine bağlı Şube Müdürlüğü iken, 24.05.1976 tarihinde 19. Bölge Müdürlüğü adı altında kurulmuştur. devamı..

Bölge Müdürlüğü