Menüler

ARAÇ - GEREÇ DURUMU

Merkez ve taşra ünitelerimizde kayıtlı 59 adet İnşaat makineleri, taşıma vasıtaları, diğer makine ve yardımcı ekipmanlar bulunmaktadır.  

MAKİNE PARKI

Cinsi Miktarı (Adet)                                 Yaşlarına Göre Dağılımı
0-5 Yıl 5-10 Yıl 10-15 Yıl  15 Yıl Üstü
A- İnşaat Makineleri
Paletli Ekskavatör 4 1 3
Lastik Tekerlekli Ekskavatör 2   2
Paletli Traktör 12 3 9
Paletli Yükleyici 3 3
Lastik Tekerlekli Yükleyici 2 2
Greyder 2 2
Vinçler 1 1
Çatallı Yükleyici 1 1
Zirai Traktörler 2
Toplam 29 3 1 25
B- Taşıma Makineleri
Müteharrik Kasalı Kamyonlar (Damperli) 14  2 12 
Treyler Çekicisi 3 1 2
Sabit Kasalı Kamyonlar    2 1     1
Akaryakıt Tankerleri 3 2 1
Su Tankerleri 2 2
Seyyar Tamir Aracı
Toplam 25 3 4 18
C- Taşıma Vasıtaları
Minibüsler
Pick-Up 2 2
Kaptı-kaçtı 1 1
Binekler 2 1
Toplam 5 3 1 1
Genel Toplam 59 6 8 1 44