Menüler

ARAÇ - GEREÇ DURUMU

Merkez ve taşra ünitelerimizde kayıtlı 59 adet İnşaat makineleri , taşıma vasıtaları , diğer makine ve yardımcı ekipmanlar bulunmaktadır.  MAKİNA PARKI

CİNSİ MİKTAR (Adet) Yaşlarına Göre Dağılımı
0-5 Yıl 5-10 Yıl 10-15 Yıl  15 Yıl Üstü
A- İNŞAAT MAKİNELERİ

Paletli Ekskavatör 4 1 3

 
Las. Tek. Ekskavatör 2 2
Paletli Traktör

14 3 10 
Paletli Yükleyici 3 3
Las. Tek. Yükleyici 1     1  
Greyder 2

2
Vinçler 1       1
Çatallı Yükleyici 1       1
Zirai Traktörler 2      
Ara Toplam

 30  4    7  19
B- TAŞIMA MAKİNELERİ

Müt.Kar.Kamyonlar

14    4
Treyler Çekicisi 3 1   1 1
Sab. Kar. Kamyonlar

2 1     1
Akaryakıt Tankerleri

2 1     1
Su Tankerleri 2

2
Seyyar Tamir Aracı      
Ara Toplam  24  6    5  13
C- TAŞIMA VASITALARI

Minibüsler
Pick-Up

2 2      
Kaptı-kaçtı

1      
Binekler

2   1  
Ara Toplam

 5  2  1  2  
Genel Toplam

 59  12  1  14  32