Menüler

SİVAS ŞARKIŞLA 3.KISIM ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH. PROJESİ ASKI LİSTESİ

21.02.2020

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında, yapımı devam etmekte olan “Sivas 3.Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH. Projesi” düzenleme sınırı içindeki Şarkışla İlçesi Cemel Beldesi Bahçelievler ve Karşıyaka Mahalleleri ile Döllük Köyü arazi toplulaştırma düzenleme sınırı içindeki taşınmazlara ait Parselasyon Askı Haritaları ve Yeni Mülkiyet Listeleri 21.02.2020 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile Belediye Binası, Mahalle Muhtarlığı, Köy Camii, ve DSİ 19.Bölge Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

İlgili yerleşim birimlerinde 21.02.2020 tarihinde askıya çıkan Parselasyon Askı Haritaları ve Yeni Mülkiyet Listeleri; 21.03.2020 tarihinde askıdan inecek olup, askı indirme tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün süre ile itirazların Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir, bu süre içerisinde itirazlarını bildirmeyen arazi malikleri, yeni mülkiyet haritalarını ve mülkiyet listelerini kabul etmiş sayılacaktır.


Bahcelievler_Askı Haritası

TR-AT-7-Z-TARAMA

TR-AT-8-Z-TARAMA

Dolluk_Askı_2

TR-AT-7-Z-TARAMA

TR-AT-8-Z-TARAMA

Karsiyaka_Askı_Genel_Degerlendirme

TR-AT-7-Z-TARAMA

TR-AT-8-Z-TARAMA