Menüler

Sivas Gemerek 4. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH. Projesi

16.07.2020

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında, yapımı devam etmekte olan “Sivas 4.Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH. Projesi” düzenleme sınırı içindeki Gemerek İlçesi, Yukarımahalle ve Karagöl Köyü ile Kangal İlçesi Kumarlı ve Mısırören Köyleri arazi toplulaştırma düzenleme sınırı içindeki taşınmazlara ait 1.Parselasyon Askı Haritaları ve Yeni Mülkiyet Listeleri 10.07.2020 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile Köy Muhtarlığı ve DSİ 19.Bölge Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

İlgili yerleşim birimlerinde 10.07.2020 tarihinde askıya çıkan 1.Parselasyon Askı Haritaları ve Yeni Mülkiyet Listeleri; 08.08.2020 tarihinde askıdan inecek olup, askı indirme tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün süre ile itirazların Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir, bu süre içerisinde itirazlarını bildirmeyen arazi malikleri, yeni mülkiyet haritalarını ve mülkiyet listelerini kabul etmiş sayılacaktır.

HUMARLI_AT7_Listesi

HUMARLI_AT8_Listesi

Humarlı_Askı_Haritası_1

Humarlı_Askı_Haritası_2

KARAGOL_AT7_Listesi

KARAGOL_AT8_Listesi

Karagöl_Askı_Haritası_1

Karagöl_Askı_Haritası_2

MISIROREN_AT7_Listesi

MISIROREN_AT8_Listesi

Mısırören_Askı_Haritası_1

Mısırören_Askı_Haritası_2

YUKARIMAHALLE_AT7_Listesi

YUKARIMAHALLE_AT8_Listesi

Yukarımahalle_Askı_Haritası