Menüler

Sivas 3.Kısım Hafik Küpecik Köyü Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülme Listasi

24.08.2020

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında, yapımı devam eden 'Sivas 3. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH. Projesi' Hafik İlçesi, Küpecik Köyü sınırı içinde kalan taşınmazlarda dönüştürülmesi liste halinde 19.08.2020 tarihinde Elbirligi Mülkiyetin Paylı Mülkiyete mahallinde asılarak ilan edilmiştir.

Bu kapsamda; söz konusu Yeni Parselasyon Planları ve Mülkiyet Listeleri; 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkındaki Kanun Ek Madde 9'un 7. paragrafında yer alan; ‘Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri muhtevasında yapılacak duyurular DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde otuz gün süre ile ilan ettirilir. Bu madde gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır...' Hükmü doğrultusunda, 07.02.2019 tarih ve 30679 sayılı Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere, Genel Müdürlüğümüzün internet sayfası ile bağlantılı olarak, Bölge Müdürlüğümüz internet sayfası duyurular bölümünde bir (1) ay süreyle

yayımlanması.

küpecik_Parça1

küpecik_Parça2

küpecik_Parça3

küpecik_Parça4

küpecik_Parça5