Menüler

ULAŞ TECER KAYNAĞI VE MERKEZ 4 EYLÜL BARAJI İNCELEMELERİ

22.07.2019

Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanımız Nazmi KAĞNICIOĞLU, Bölge Müdürümüz İsmail KAYA, Bölge Müdür Yardımcımız Tarık PASİN, Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi 2.Planlama Şube Müdürü Hasan GÜLER, Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Kenan ÇELİK ve ilgili teknik personel, Sivas Ulaş Tecer kaynağında mevcut su kullanımları ve yeni yapılan tahsis talepleri ile Merkez 4 Eylül Barajı mansap düzenleme planlama ve proje yapım işini yerinde incelemişlerdir.