Menüler

14.01.2016 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 421 kadrolu personel çalışmaktadır. Teknik Hizmetler 122
Genel İdari Hizmetler 34
 Devlet Memurları Top. 166
Sağlık Hizmetleri            2         
Avukat  2
657 4/C Geçici Personel 24
Daimi İşçi 231
 Yardımcı Hizmetler  6
 TOPLAM  421
     TEKNİK PERSONEL DURUMU
 MÜHENDİS  
İnşaat 37
Makine  9
Elektrik-Elektronik  5
Meteoroloji  2
Kimya  4
Harita  6
Ziraat  9
Jeoloji  10
Jeofizik  1
Çevre  2
Orman  1
Maden  1
Mimar 1
Su Ürünleri 1
Bilgisayar 1
Matematikçi  1
TOPLAM 96
   
TEKNİKER 19
TEKNİSYEN 12
TOPLAM 127