Menüler

20.06.2018 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 460 kadrolu personel ve 12 geçici personel olmak üzere 472 personel çalışmaktadır. 

Teknik Hizmetler 124
Genel İdari Hizmetler 28
Sağlık Hizmetleri            2         
Avukat 2
Yardımcı Hizmetler 5
   

 Memur 161
4B Büro Personeli 26
S/S Daimi İşçi 162
Sürekli İşçi 111
Geçici İşçi  12
TOPLAM  472
  
TEKNİK PERSONEL DURUMU
 
 MÜHENDİS  
İnşaat 42
Makine 11
Elektrik-Elektronik 6
Meteoroloji 1
Kimya 2
Harita 5
Ziraat 11
Jeoloji
Jeofizik 1
Çevre 2
Orman 1
Maden 2
Mimar 1
Su Ürünleri 1
Bilgisayar -
TOPLAM 95
   
Tekniker-Teknisyen 29
TOPLAM 124