Menüler
12.02.2020 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 426 kadrolu personel ve 12 geçici personel olmak üzere toplam 438 personel çalışmaktadır.


PERSONEL DURUMU

Memur 140
Sözleşmeli Mühendis 11
4B Büro Personeli 25
S/S Daimi İşçi 144
Sürekli İşçi 106
Geçici İşçi 12
Genel Toplam 438
Memur
Teknik Hizmetler 111
Genel İdari Hizmetler 21
Sağlık Hizmetleri            1
Avukat 1
Yardımcı Hizmetler 6
Toplam 140
Teknik Personel Durumu
Mühendis
İnşaat 39
Makine 10
Elektrik-Elektronik 6
Meteoroloji 2
Kimya 2
Harita 5
Ziraat 13
Jeoloji 9
Jeofizik 1
Çevre 3
Orman 1
Maden 2
Mimar 1
Su Ürünleri 1
Bilgisayar 0
Toplam 95
Tekniker-Teknisyen 25
Genel Toplam 120