Menüler

SULAMA PROJELERİ

   1 134 599 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 220 913 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 137 477 hektar civarındadır. 2 255 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 67 431 hektarlık bölümü (%49)  sulanmaktadır. 15 772 hektarlık bölümü (%11) ise yatırım programlarına girmiş ve 54 274 hektarlık bölüm (%40) planlama ve projelendirilme aşamasındadır. Yüzölçümü 28 164 km2
Tarıma elverişli arazi 1 134 599 ha
Sulanabilir arazi 278 225 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları 137 477 ha
Planlama projelendirme aşaması 54 274 ha
Yatırım programı aşaması 15 772 ha
İşletme aşaması 67 431 ha
DSİ Yer altı Sulamaları 2255 ha
Planlama projelendirme aşaması 1 375 ha
İşletme aşaması 880 ha
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış 441.8 mm
Toplam su potansiyeli 6 686 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu 6 308 hm 3 / yıl
Yer altı suyu 378 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam enerji potansiyeli 454,565 MW (%100) –      1 686,578 GWh/yıl (%100)
Fizibilite Aşaması (8 adet) 57,415   MW  (%12,63)   156,722    GWh/yıl  (%9,29)
Lisans Almış Olan (6 adet) 19,281   MW  (%4,24)     80,093      GWh/yıl  (%4,75)
İnşa Halinde Olan (1 adet) 17,260   MW  (%3,80)     79,915      GWh/yıl  (%4,74)
İşletmede Olan (22 adet) 360,609 MW  (%79,33)   1369,848  GWh/yıl  (%81,22)