Menüler

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI

1.106.085 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 235.317 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 138.242 hektar civarındadır. 880 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 74.878 hektarlık bölümü (% 54,2) sulanmaktadır. 8.606 hektarlık bölümü (% 6,2) ise yatırım programlarına girmiş ve 54.758 hektarlık bölüm (% 39,6) ise planlama ve projelendirilme aşamasındadır.


Yüzölçümü 28.164 km2
Tarıma Elverişli Arazi 1.106.085 ha
Sulanabilir Arazi 291.166 ha
DSİ Sulamaları (Ekonomik Olarak Sulanabilir Alan)
138.242 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları 136.097 ha
Planlama Projelendirme Aşaması 53.733 ha
İnşaat Aşaması 8.366 ha
İşletme Aşaması 73.998 ha
DSİ Yeraltı Sulamaları 2.145 ha
İşletme Aşaması 880 ha

Su Kaynakları

Yıllık Ortalama Yağış 429,3 mm
Toplam Su Potansiyeli 6.686 hm3/yıl
Yerüstü Suyu 6.308 hm3/yıl
Yeraltı Suyu 378 hm3/yıl

Hidroelektrik Enerji

   Kurulu Güç (MW)                  Yıllık Üretim (GWh/yıl)
Toplam Enerji Potansiyeli          656,127                                  2.320,350
Fizibilite Aşaması (36 adet)          262,353                                     838,877
Lisans Almış Olan   (Yok)              --                                                 --
İnşa Halinde Olan  (1 adet)            17,260                                       84,050
İşletmede Olan     (25 adet)          376,514                                  1.397,423